Onze stichting is er voor slachtoffers

onzestichting
De stichting is er voor alle slachtoffers die te maken hebben (of) gehad met een ‘loverboy’. Dit houdt in dat niet alleen het slachtoffer zelf, maar ook de ouders en de naaste omgeving van het slachtoffer een beroep op ons kunnen doen. De werkwijze van de stichting wijkt af van de reguliere (gewone) hulpverlening en draait op vrijwilligers, die geen officiële hulpverleners zijn maar vooral mensen die ervaringsdeskundigen zijn op het gebied van loverboysproblematiek. Dit kunnen zowel  ouders en familieleden van slachtoffers zijn maar ook ex-slachtoffers van loverboys, die hun leven weer op de rit hebben. Het bieden van veiligheid, begrip, betrokkenheid, alertheid en herkenning is de basis voor vertrouwensband die hoop en geloof in de toekomst brengt.

Ons team is aangevuld met een enthousiaste, bevlogen en H.B.O gediplomeerde maatschappelijk werkster en even enthousiaste en H.B.O. gediplomeerde jeugd,- en jongerenwerkster. Verder worden we ondersteund door een team professionals van De Praktische GGZ uit Zoetermeer om de noodzakelijke begeleiding, (trauma) behandeling et cetera te geven.

Ieder individu is verschillend en niet voor iedereen geldt dezelfde aanpak, benadering, methode of volgorde. Vandaar dat het slachtoffer bepaalt wat het tempo is en welke weg er wordt ingeslagen. Om uiteindelijk terug te keren in de maatschappij.

De stichting noemt de slachtoffers van ‘loverboys’ geen slachtoffers maar liefdevol ‘vlinders’. Er is voor deze naam gekozen omdat een vlinder kwetsbaar maar ook krachtig is en een vlinder weet altijd de goede weg weer terug te vinden. Er wordt tijd genomen voor de vlinders die erg beschadigd zijn en geen vertrouwen meer hebben. Soms duurt het maanden tot een jaar voor ze een stukje van hun verhaal durven te vertellen.

Stichting Stoploverboys Nu zet zich in voor iedere vlinder die zich meldt.
Wij vinden het van groot belang om te laten zien dat ze er niet alleen voorstaan in de strijd naar een normaal bestaan. Opnieuw vertrouwen krijgen is een lange weg, vaak wordt dit voorzichtig opgebouwd door een luisterend oor te bieden via mail of andere sociale media. Voor de ene vlinder is begrip en iemand die luistert al zeer prettig, dat voelt minder alleen. Voor anderen is veiligheid en onderdak van groot belang. Op het moment dat er iets van vertrouwen is wordt er gekeken naar de eerste prioriteiten (de belangrijkste dingen).
Wat zijn de hulpvragen, praktische zaken of alledaagse dingen waar jij meegeholpen bent.

De stichting kent geen kantoor tijden, wachttijden, intake gesprekken, wisselende gesprekspartners, korte behandelplaats, papieren rompslomp en bureaucratie (regel,- en wetgeving) et cetera.
De stichting is zeer laagdrempelig voor de vlinders en heeft de mogelijkheid om een veilige opvang in het vlinderhuis aan te bieden. De stichting strijdt mee met de vlinders, op een manier die uniek is in Nederland. Bij Stoploverboys Nu kun je altijd anoniem vragen stellen, vrijblijvend praten en problemen voorleggen om een basis te leggen voor een vertrouwensband. Slachtoffers kunnen anoniem bellen met het meldnummer 0900 9999991 of contact zoeken via ons team of via andere sociale netwerken zoals Twitter of Facebook.
Voor ouders en familieleden zijn er op verschillende plaatsen in het land regelmatig lotgenotenavonden waar men steun en (h)erkenning vindt.