Vermiste jongeren

afbeelding1

Mijn kind is vermist

Uw kind is verdwenen. U bent verschrikkelijk ongerust. U heeft geen idee wat er is gebeurd.
Is uw kind een slachtoffer van seksueel misbruik? Wat wordt verstaan onder ‘seksueel misbruik van kinderen? Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Het kind wordt verplicht, onder druk (door geweld of misleiding) deel te nemen aan seksuele handelingen. Het gaat om machtsmisbruik dat aanzienlijke psychologische schade kan toebrengen aan het kind wanneer er niet tijdig wordt opgetreden. Indien een jongere tussen 13 en 15 jaar oud is, kan het om weglopen gaan. Na één of twee dagen keren ze vaak op eigen initiatief naar huis terug of worden ze teruggevonden. Een wegloper blijft zelden langer dan een week vermist. Weglopers zijn minderjarigen die vrijwillig het ouderlijk huis, de instelling of het opvanggezin waar ze wonen, hebben verlaten. Bijna de helft van de weglopers is tussen 13 en 15 jaar oud. Waarom zou uw kind weggevlucht kunnen zijn? De voornaamste redenen waarom een kind wegloopt zijn:

 • Conflicten binnen de familie/het gezin: ruzie, familie/gezin dreigt uiteen te vallen, geestelijke en/of fysieke mishandeling.
 • Problemen op school: angst voor straf na slechte schoolresultaten, veel absentie.
 • In handen gevallen van een ‘loverboy’ (mensenhandelaar).
 • Ruzie met vrienden: conflicten, liefdesverdriet.

De reden om weg te vluchten kan ook een combinatie zijn van verschillende factoren.

Wij plaatsen niet iedere vermissing op onze website. De reden hiervan is dat niet ieder vermist/weggelopen persoon iets met ‘loverboys’ te maken heeft en om deze reden ook niet geassocieerd (in verband gebracht) wil worden met deze problematiek. Vanuit het team is daarom besloten om op deze website alleen vermiste jongeren te plaatsten als dit op verzoek is van familie of andere betrokkenen. Wij richten ons voornamelijk op ‘loverboy’ gerelateerde vermissingen.
Hieronder vindt U informatie en links om U verder te helpen.

TROS Vermistvermist

Vermist is een live televisieprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep TROS en wordt bijna elke vrijdag uitgezonden bijna op Nederland 1. Het programma wordt gepresenteerd door Jaap jongbloed. In dit televisieprogramma worden vermiste personen gezocht, dit gebeurt altijd met tips van de kijkers die doorbellen naar een speciaal Vermist Telefoonteam. Wij hebben als Stichting een zeer goed contact met TROS Vermist en werken geregeld samen. De Vergeet-Me-Niet Award wordt sinds 2002 ieder jaar uitgereikt door Corrie van Buuren, ambassadrice van Stichting Missing. Corrie is de moeder en oma van de vermoord teruggevonden Marion en Romy van Buuren. Tijdens de uitzending van 30 mei 2008 is de Vergeet-Me-Niet Award uitgereikt aan Anita de Wit van de stichting ‘Stop Loverboys Nu’. Anita de Wit zet zich met de stichting aan ‘Stop Loverboys Nu’ in voor in voor zowel loverboy slachtoffers als achterblijvers. 2008: Stop Loverboys NU! Klik hier voor de video.

ZoekJeMee

Iedere vermissingszaak en elke hulpvraag bij vermissingen is anders. Hier is maatwerk voor nodig. Daarom werken wij zoveel mogelijk samen met de politie en Overheid en waar nodig hulpverleners en juristen. Maatwerk leveren betekent dat je bij ons een beroep kunt doen op bijvoorbeeld familiebegeleiding, woordvoering of praktische hulp (verspreiden van affiches, uitkijken naar vermisten of het inschakelen van de media). Elke behoefte is bespreekbaar en wij staan open voor iedere hulpvraag! Lees meer op  ZoekJeMee.nl

Tips bij de melding van een vermiste minderjarige op een politiebureau:

 • Ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau in uw woonplaats, ook wanneer het kind in een andere plaats of in het buitenland vermist is. De politie in uw woonplaats dient ook bij vermissing in een andere woonplaats of in het buitenland de melding op te nemen. Een doorverwijzing naar een andere plaats of het land van vermissing is niet nodig, wijs bij onduidelijkheden op bovenstaande informatie.
 • Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning, neem dan iemand die de situatie goed kent mee naar het politiebureau;
 • Foto vermiste: Neem een recente en goed gelijkende foto mee van de vermiste minderjarige als u melding van vermissing gaat doen. (Neem een foto mee waarop de vermiste eruit ziet en gekleed is zoals hij/zij er dagelijks uitziet (en niet op zijn/haar best);
 • Gegevens politiemedewerker: Vraag de naam van de politiemedewerker die de vermissing heeft opgenomen en vraag naar diens telefoonnummer;
 • Mutatienummer: Vraag ook naar het mutatienummer van de melding vermissing, zodat de vermissing altijd op te vragen is;
 • Contactpersoon bij de politie: Vraag, wanneer de vermissing langer duurt, om een vaste contactpersoon binnen de politie. Noteer diens naam en telefoonnummer. Dit voorkomt dat u uw verhaal telkens opnieuw moet doen;
 • Vraag aan het eind van de melding op het bureau of de politiemedewerker de vermiste minderjarige officieel als vermist heeft geregistreerd (en niet alleen een aantekening heeft opgenomen in het politiesysteem).
 • Indien de politiemedewerker geen melding vermissing heeft opgenomen, vraag dan om een duidelijke toelichting m.b.t. het waarom niet.