Signalen van een slachtoffer

Het is heel moeilijk een slachtoffer te herkennen.
Slachtoffers leiden een dubbel leven, waar liegen en verbergen van spullen, afspraken en dergelijke, een dagelijkse bezigheid is geworden. Daarnaast maskeren ze alle emoties of zijn juist emotieloos; dit is hun manier om werkelijke gevoelens te verbergen in deze wrede wereld.
Het maskeren is ter bescherming van zichzelf, maar ook van de naasten in hun leven. Ook juist weer heel kinderlijk gedrag is wat je vaak terug ziet bij een slachtoffer.
Veelal worden signalen, wanneer een slachtoffer jonger is, verward met puberaal gedrag.
Iedere jongere kan zich wel eens anders gedragen. Het wordt pas zorgelijk als er langere tijd meerdere van de onderstaande signalen worden waargenomen.
Voor snelle signalering, hebben we een lijst samengesteld als handvat voor ouders, verzorgers, hulpverleners, leerkrachten, vrienden etc.

Uiterlijk

 • Verandering in kleding en make-up
 • Ziet er plotseling uitdagend en/of sexy uit
 • Ziet er overdreven verzorgd uit
 • Ziet er verwaarloosd uit / slechte hygiëne
 • Sporen van geweld of mishandeling (bedekt door kleding)
 • Tatoeage  (naam of afbeelding m.b.t. vriend)

Innerlijk

 • Lage zelfwaardering
 • Negatief zelfbeeld
 • Durft of kan geen grenzen aangeven
 • Beïnvloedbaar
 • Wisselende emoties / stemmingen
 • Huilbuien en/of woede uitbarstingen
 • Emotieloos
 • Vertoont terug getrokken gedrag
 • Sombere stemming / depressief

Gedrag Algemeen

 • Trekt zich terug
 • Stiller / gesloten
 • Concentratie problemen
 • Vertoont sociaal wenselijk gedrag (om geen argwaan te wekken)
 • Extreem vrolijk gedrag
 • Ontkennen problemen
 • Geheimen benoemen die ze niet kunnen vertellen
 • Liegen en bedriegen
 • Wegloop gedrag
 • Schooluitval en school verzuim
 • Gaat vaak uit / hangt veel rond
 • Drugs en/of drank gebruik
 • Slaapt slecht en wil verlichting  ‘s nachts aanhouden.
 • Nachtmerries
 • Zelfverwonding (angstvallig verbergen of er juist mee te koop lopen).
 • Vergeet erg veel (maar nooit mobiel)

Gedrag / Houding t.o.v. anderen

 • Isoleert zich (familie/vrienden/bekenden)
 • Onstabiele thuissituatie of slecht contact met ouders/ weinig binding met thuis
 • Heeft opeens nieuwe contacten(oudere personen en/of risicovolle contacten)
 • Rondgereden, gehaald en gebracht worden in auto (door nieuwe contacten)
 • Heeft totaal ander gedrag op verschillende plekken (school/vrienden/thuis)
 • Kenmerken die duiden op een afhankelijkheidsrelatie
 • Opeens andere normen en waarden
 • Veel gebeld worden en/of krijgt veel berichtjes (sms, ping, whats app, msn)
 • Oudere vriendschappen worden beëindigd of verwaarloosd
 • Slaafse houding t.a.v. contacten/vriend
 • Meerdere telefoons
 • De mobiel is 24 uur paraat zelfs tijdens toiletbezoek, douchen, slapen enz.
 • Geen eigen keuzes (kunnen) maken
 • Angst voor geweld/bedreigingen
 • Durft niet naar de voordeur als er wordt aangebeld/ neemt geen huistelefoon op (thuis)

Gedrag / Signalen op seksueel gebied

 • Vermijdt het onderwerp prostitutie en alles wat daarmee samenhangt
 • Extreem open of gesloten over seksualiteit
 • Normvervaging t.a.v. seksualiteit
 • Veel wisselende contacten/vriendjes
 • Obsessie voor seks
 • Afkeer voor lichamelijk contact
 • Seks inzetten als machts,- en/of ruilmiddel
 • Aanwezig op locaties die geassocieerd kunnen worden met prostitutie
 • Grof taalgebruik

Lichamelijke Signalen

 • Buikpijn
 • Hartkloppingen
 • Moe
 • Vermagerd
 • Zwangerschap / SOA
 • Automutilatie
 • Suïcidale neigingen
 • Blaasontsteking
 • Psychosomatische klachten
 • Eetproblemen
 • Pijn in bovenbenen

Andere bijzonderheden

 • Aanwezigheid in huis of flat van anderen/hotelkamers/afgelegen locaties
 • Komt veelvuldig op een locatie in de buurt (bijv. Mac Donald, station)
 • Heeft opeens cash geld en/of nieuwe spullen(kleding, make-up, mobiel)
 • Verlies van ID kaart/paspoort of in bezit van een vals ID kaart/ paspoort
 • Schuldopbouw (door telefoonabonnement afsluiting/ aankoop spullen et cetera)
 • Geld af moeten staan (zakgeld,/pinnen/inkomsten)