Brandmerken van slachtoffers

Het ‘brandmerken’ van slachtoffers is de laatste aantal jaren een veel gebruikte tactiek van ‘loverboys’. Zij ‘brandmerken’ de slachtoffers middels tatoeages. De tatoeages gelden als een ‘eigendomsbewijs’, zoals bij vee, dit is werkelijk onmenselijk. Een ruwe schatting is dat het ongeveer gaat om tachtig procent van de meisjes. Het gebeurt op alle mogelijke plekken van het lichaam, maar in het bijzonder op borsten, buik, armen en in de nek.
De eerste gevallen van het ‘brandmerken’ van slachtoffers dateren uit 1990.
Dit ‘brandmerken’ gebeurt in een fase waarin het meisje al helemaal is gehersenspoeld. Daarom ligt het percentage slachtoffers dat is voorzien van een dergelijke tatoeage, ook zo hoog. Het gaat dus om honderden meisjes in ons land.
Vaak gaat het om initialen of naam van de ‘loverboy’, of de naam van de bende en afbeeldingen, uiteenlopend van wapen tot merktekens.
Niet alleen hulpverleners, maar ook de vakmensen die tatoeages verwijderen zijn niet onbekend met het probleem.

Meisjes hebben de grootste moeite om van deze levensgrote tatoeages af te komen.
Verzekeraars weigeren de kosten voor het verwijderen te betalen. De slachtoffers kunnen het zelf niet bekostigen of steken zichzelf veelal in de schulden om de ‘brandmerken’ te laten verwijderen. Deze kosten lopen gauw in de duizenden euro’s, door de vele gespecialiseerde behandelingen, en duren lang. Doordat deze behandeling zo kostbaar is proberen slachtoffers ze soms ook eigenhandig te verwijderen.

Jarenlang blijven ze daardoor met het brandmerk rondlopen. Zo blijven ze zowel fysiek als geestelijk verminkt. Het is onbegrijpelijk dat deze behandelingen niet worden vergoed door de verzekeraars. De verzekeraars (college van Zorgverzekeringen meldt dat in het AD) vinden dat de daders moeten opdraaien voor de kosten, wat zelden gebeurt en daardoor blijven meisjes jaren lang verminkt rondlopen.

Links:
ROTTERDAM – Een Rotterdams tienermeisje blijkt zich onder dwang te hebben laten ‘brandmerken’. Ze moest de naam van haar vriendje in haar lies laten tatoeëren.

Weghalen loverboy-tattoo te duur voor slachtoffers

Sanders Kliniek

Na aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad is onze Stichting benaderd door kliniek Sanders, die graag iets wil betekenen voor de vlinders die gebrandmerkt zijn door een tatoeage.

Wij zijn Angela en Emmy Sanders. Beiden verpleegkundige. Begin dit jaar zijn wij gestart met onze KLINIEK VOOR HET VERWIJDEREN VAN TATOEAGES.

Door het aangrijpende verhaal in de krant ” voor altijd gebrandmerkt” zijn wij gaan nadenken hoe wij deze meisjes kunnen helpen. Tatoeageverwijdering is kostbaar maar mensen die een tatoeage hebben laten zetten en er later spijt van krijgen hebben de kosten voor zo’n behandeling over. Maar voor de meisjes die door een loverboy gebrandmerkt zijn ligt dat natuurlijk geheel anders, zij hebben al verschrikkelijke dingen meegemaakt en krijgen de “tatoeage” er óók nog bij! Wij kunnen ons goed voorstellen dat zij zo’n dure behandeling niet kunnen veroorloven en de verzekering komt hen ook niet tegemoet. In overleg met Anita de Wit hebben wij afgesproken om voor elke behandeling die nodig is een zeer sterk gereduceerd tarief te berekenen. Over het algemeen heb je voor tatoeage verwijderen met donkere inkt 6 behandelingen nodig. Tussen de 2 behandelingen zitten 7 weken, dit is om huidbeschadiging en littekenvorming te voorkomen. Wij werken met de allernieuwste laserapparatuur die de tatoeage bij elke behandeling lichter maakt en de tatoeage uiteindelijk doet verdwijnen. Wij hopen dat nu de drempel lager ligt en zo vele meisjes van hun “brandmerk” af kunnen helpen.

Voor meer informatie over de behandeling is te vinden op Sanders.
Wij zijn blij dat we een goede samenwerking hebben om te zorgen dat er meer vlinders geholpen gaan worden. Om zo van hun brandmerk of te wel tatoeage af te komen.