Veritas Recherche

Veritas! Recherche werkt sinds een jaar samen met de stichting Stop Loverboys Nu. Wij proberen slachtoffers te helpen134245 bij de gang naar een aangifte bij de politie. Als je aangifte gaat doen bij de politie dan moet je als slachtoffer bruikbare bewijzen hebben richting de persoon die jou heeft benadeeld. Wij gaan, voordat je aangifte gaat doen, in gesprek met jou (en eventueel jouw ouders,pleegouders) en proberen zoveel mogelijk zaken/bewijsvoering duidelijk te krijgen. Naar aanleiding van dit gesprek gaan we op onderzoek uit en zullen we trachten nog meer bruikbare bewijsvoering te verzamelen. Het gesprek met jou en de uitkomsten van ons onderzoek beschrijven we in een rapport. Je kan dit rapport dan meenemen in je aangifte bij de politie. We beseffen heel goed dat aangifte doen niet niks is. Je hebt al zoveel meegemaakt en dan moet je als klap op de vuurpijl alle nare dingen, die jouw zijn overkomen, nog een keer gaan vertellen. Dat is heel moeilijk en dat beseffen we ons heel goed. Bedenk dat als je al deze stappen gaat zetten, wat je in positieve zin kan betekenen voor jezelf maar ook voor andere slachtoffers. Meestal ben je niet het enige slachtoffer van de loverboy die jou heeft benadeeld. Vaak komen er tijdens een onderzoek meer namen van andere slachtoffers naar boven. Samen kunnen we dan gaan bekijken hoe we de andere slachtoffers kunnen bereiken en eventueel kunnen helpen.  Als je in contact komt met de stichting Stop Loverboys Nu dan betekend dit niet dat je verplicht bent om met ons in gesprek te gaan. Dit mag je allemaal zelf bepalen. Als je wel met ons in gesprek wilt dan kun je dit doorgeven aan de mensen van de stichting en nemen we contact met je op. Wij beseffen ons dat slachtoffers van loverboypraktijken alle hulp nodig hebben om uit het circuit te komen en te blijven. Samen met de stichting Stop Loverboys Nu hebben we als doel jou bij te staan in dit moeilijke proces. Omdat Veritas! Recherche geen stichting is en niet in stand wordt gehouden door giften kunnen we een onderzoek niet geheel kosteloos doen. Wij vragen voor een onderzoek een onkostenvergoeding. Wij zullen altijd trachten de onkosten te minimaliseren zodat een onderzoek voor jou financieel haalbaar blijft.

Meer weten? Neem een kijkje op www.veritasrecherche.com