Preventie: Voorlichting en advies in België

De problematiek omtrent loverboys staat in Nederland volop in de bekendheid, dit is nog niet het geval in België. Hier willen we verandering in brengen.  In België worden de loverboypraktijken onder de naam “mensenhandel” geplaatst en wordt en geen onderscheid gemaakt met andere gevallen die onder mensenhandel vallen. Elk geval rond mensenhandel zoals, seksuele uitbuiting, aanzetten tot criminaliteit, valt onder dezelfde categorie. (El Aabedy, N , 2014.) Hoewel de term “Loverboy” weinig tot niet gebruikt wordt in België is hier wel degelijk spraken van. Door het geven van onze voorlichtingen en adviezen wil de stichting de term “loverboy” onder de aandacht brengen in België.  Doormiddel van preventie willen we de loverboyproblematiek in België aanpakken en de bevolking bewust maken wat er zich afspeelt in Nederland maar ook  in eigen land België.

StopLoverboysNU geeft sinds 2008 voorlichtingen in Nederland dit om te voorkomen dat kinderen, maar ook volwassenen slachtoffer worden van loverboys.

Wij geven op verschillende plekken voorlichtingen zoals; scholen (van basisschool tot aan de universiteit), buurthuizen, organisaties en instanties, groepen die beroepsmatig te maken krijgen met de loverboyproblematiek, en elke andere groep die er mee te maken kunnen krijgen.

Een indicatie van de onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een voorlichting, zijn:

–      Informatie over de stichting
–      Wat is een loverboy/lovergirl
–      Signalen & kenmerken van slachtoffers
–      Signalen & kenmerken van loverboys/lovergirls
–      Internetgevaren en loverboys
–      Pesten en loverboys
–      Jongens die slachtoffer zijn
–      Ervaringsverhaal van een slachtoffer (vlinder)

In onze voorlichting spelen ervaringsdeskundige een grote rol. De voorlichting is gemaakt voor kinderen, jongeren, volwassenen en is zowel voor jongens als meiden.

De voorlichting begint al vanaf de basisschool doordat er gebleken is dat niet alleen de slachtoffers maar ook de loverboys steeds jonger worden waardoor het dus belangrijk is om de leerlingen vroegtijdig bewust te maken over de loverboyproblematiek.  Een belangrijke factor hierin zijn de ouders en leraren, dit zijn meestal de personen zijn die al vroegtijdig een signaal kunnen opvangen van een slachtoffer en een belangrijke rol spelen in het opvangen van de leerlingen. Het is dus belangrijk dat niet alleen de leerlingen een voorlichtingen krijgen maar ook de ouders en leraren.

StopLoverboysNU zal zich gaan richten op de preventie in de Vlaams sprekende gebieden.

De kosten van de voorlichting komen geheel ten goede aan de stichting. Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de kosten, tijdsduur en inhoud mail dan naar voorlichting@stoploverboys.nu
De beschikbare dagen en tijden voor een voorlichting bij u op locatie, kunt u raadplegen in de online agenda, en desgewenst direct aanvragen.

Maak een afspraak

Bent u benieuwd naar hoe andere de voorlichting hebben ervaren? Klik hier voor recensies.

Ben u benieuwd naar de impact van onze voorlichting? Bekijk het onderzoek naar de impact hier.

Voor meer informatie lees ook eens de artikelen die zijn verschenen in verschillende magazines.

http://www.stoploverboys.nu/media/LOVERBOYS.pdf

http://www.stoploverboys.nu/media/pmag1308_loverboys.pdf

Bron

El Aabedy, N. (2014, Oktober 24). Loverboys: een nieuw fenomeen. Kif Kif. Verkregen September 3, 2014, van http://www.kifkif.be/actua/loverboys-een-nieuw-fenomeen