Partners

We zijn enorm trots op onze partners. Op hun eigen manier en met hun specifieke inbreng zorgen zij dat wij kunnen blijven hopen op een betere toekomst voor deze slachtoffers. Wat past bij u?

Ervaring leert dat vergaande samenwerking tussen verschillende hulpverleners helpt om de problemen bij deze slachtoffers enigszins te verminderen/ op te lossen en ervoor te zorgen dat de meisjes weer grip op hun eigen leven krijgen. De invulling hiervan is maatwerk. Binnen onze stichting werken verschillende hulpverleners samen om de slachtoffers van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien.

Samenwerken is een vaardigheid

Voor professionals betekent dit dat ze moeten openstaan voor, en ruimte moeten geven aan, de inbreng van personen die mogelijk geen opleiding hebben op het gebied van hulpverlening. Deze personen hebben wel heel veel ervaring  met deze specifieke doelgroep. Professionele hulpverleners en vrijwillige hulpverleners kunnen op deze wijze, door de verschillende invalshoeken, met elkaar samenwerken.

De verschillende hulpverleners werken samen onder de regie van één persoon. Deze persoon neemt de beslissingen, samen met het slachtoffer en betrekt waar nodig anderen. Hierdoor ontstaat er een optimale samenwerking tussen professionele hulpverlening en hulpverlening vanuit het sociale netwerk. De slachtoffers kunnen hierin volwaardig meedoen en daardoor centraal blijven staan.

Het is een combinatie van aanbieden van zowel behandeling als praktische hulp. We krijgen een beter inzicht in de complexiteit van de problematiek, concrete oplossingen zoeken en praktische tips. Dit betekent dat deze jongeren gevraagd, maar ook ongevraagd, hulp aangeboden krijgen. Het doel is deze slachtoffers te ondersteunen bij het verbeteren van hun situatie en dat de hulp beter op elkaar is afgestemd. Met als resultaat gerichter zorg, beter resultaat, minder kosten, zorg op maat dus een win-win situatie.

Wilt u meer weten of benieuwd of u ook in aanmerking kan komen om hier bij te staan mail naar [email protected]