Ouders/verzorgers en familie

familie
Misbruik. Een woord wat we veel tegenkomen in de maatschappij. Er wordt misbruik gemaakt van bepaalde groeperingen, misbruik gemaakt van macht, maar ook van kinderen.

‘Loverboy’ is een term die de laatste jaren geregeld opduikt in de media, waarvan velen van ons denken dit overkomt ons niet.
Iedereen kan hiermee te maken krijgen of heeft er helaas al mee te maken.
Jouw prachtige dochter die misschien in handen valt van een ‘loverboy’ of al is gevallen. Je wereld stort letterlijk in, het is afschuwelijk voor een ouder als je geconfronteerd wordt met wat zich afspeelt of heeft afspeelt in de wereld van jouw kind.
Deze ouders is overkomen wat je als ouder in je ergste dromen niet verwacht had. Het lijkt alsof je in een nachtmerrie bent beland die niet meer stopt.
Ouders krijgen via hun kind, politie, hulpverlening of anderen te horen wat hun kind is overkomen. Dit heeft een enorme impact. Ouders moeten hierbij ook een luisterend oor hebben, niet alleen voor henzelf maar ook voor de overige gezinsleden, opa’s oma’s en anderen die dicht bij het gezin staan.

Misbruik van een kind leidt vrijwel altijd tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij ouders. Dit is onderzocht door de arts Eleonora Landsmeer. Zij is gespecialiseerd in sociale pediatrie en was getuige deskundige in de Amsterdamse Zedenzaak.
Volgens de deskundige gaat de door het misbruik veroorzaakte stress ‘door het hele gezin heen’: broertjes en zusjes, maar ook opa’s en oma’s gaan eronder gebukt. ‘Broertjes en zusjes voelen de angsten van het misbruikte kind ook, zij zien het verdriet van de ouders.’

Als stichting zijnde zien we de gevolgen al jaren in gezinnen. Het overkomt niet alleen de slachtoffers zelf, maar de impact gaat veel verder.

 Lotgenotenavonden

Op lotgenotenavonden komen ouders die zich alleen voelen staan in de strijd tegen ‘loverboys’.
Je voelt je alleen en onbegrepen tegenover je omgeving, hulpverleners en de bureaucratie in Nederland.
Vaak is het erg moeilijk om er in je directe omgeving over te praten. Er is soms schaamte, geen (h)erkenning en een ander kan zich niet voorstellen wat er met je gebeurt, als je kind seksueel is misbruikt. Kortom, je staat alleen met al je verdriet en onmacht.
Op deze avonden praten wij met elkaar. Niet alleen over de angsten, gevoelens, schaamte, vermoedens maar ook de wanhoop die je als ouder ervaart!
Ouders die allemaal hetzelfde meemaken of er middenin gezeten hebben praten een stuk makkelijker met elkaar omdat er erg veel herkenning en erkenning is. Voor de meeste ouders neemt het een hoge drempel weg, door te weten dat je allemaal in deze situatie zit. Het luisteren naar verhalen van anderen is vaak al heel erg herkenbaar. Je krijgt niet alleen begrip en steun, maar weet ook dat je niet de enige ouder bent die deze machteloze strijd voert.

Lotgenoten contact is van groot belang.

Praten over wat je is overkomen, (h)erkenning, je gesteund voelen is van groot belang bij de verwerking.
In sommige gevallen is het echter raadzaam om hierbij ook professionele hulp te zoeken, zodat het hele netwerk rondom het kind begrijpt wat er speelt en hoe zij dit samen kunnen verwerken en sterker terug kunnen komen.
Wat voor iedere ouder geldt is natuurlijk het feit dat je trots bent en blijft op je dochter, wat er ook is gebeurd. Je wilt er als ouder voor haar zijn, met steun en liefde, voor nu en in de toekomst.

Vanuit deze visie hebben wij de lotgenotenavond opgericht.
De stichting is er voor het hele gezin van een vlinder, omdat het niet alleen de vlinder zelf raakt, maar ook de naaste omgeving.

Onder begeleiding van de voorzitster van de stichting Stoploverboys NU, Anita de Wit en een hulpverlener, wordt er tijdens deze avond gesproken over allerlei onderwerpen waar je als ouder tegenaan loopt of tegenaan kan gaan lopen.
Tevens willen we in de toekomst thema avonden gaan houden. Heeft u actuele of andere thema’s waar u graag meer informatie over wilt, dan kunt u ons mailen naar het onderstaande mailadres. Wij kunnen extra aandacht besteden aan deze thema’s. Als het mogelijk is, kunnen wij ook gastsprekers uitnodigen.

Dinsdag 10 september lotgenotenavond regio Alphen aan den Rijn. Deze avond hebben we een speciale gastspreker over Mensenhandel.

Als er mensen zijn die hierbij aanwezig willen zijn, dan kunnen zij zich aanmelden via anita@stoploverboys.nu

Hieronder een overzicht van data en mailadressen.
Lotgenotenavond ouders Alphen aan den Rijn: Iedere tweede dinsdag van de maand om 19:30 uur.
Voor aanmeldingen:

anita@stoploverboys.nu

Lotgenotenavond ouders regio Eindhoven: Iedere laatste donderdag van de maand om 19:30 uur.
Voor aanmeldingen:

chris@stoploverboys.nu