Twaalf jaar voor mensenhandel vanaf 1 april 2013 mogelijk

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om de  maximum gevangenisstraf voor mensenhandel te verhogen van acht naar twaalf jaar. De wet treedt op 1 april 2013 in werking.

Met de voorgestelde verhoging wordt de ernst van het feit beter tot uitdrukking gebracht en kan de verdachte makkelijker in voorlopige hechtenis worden gehouden, aldus de bewindsman. Mensenhandel is een misdrijf dat vaak langdurig zeer ernstige inbreuk maakt op de menselijke waardigheid en integriteit van slachtoffers, die daardoor voor hun leven beschadigd raken. De maatregel past binnen de doelstelling van het regeerakkoord om mensenhandel intensiever op te sporen en te bestrijden.

Omdat de criminele praktijken van loverboys onder mensenhandel vallen, zal ook deze groep harder worden aangepakt. De maatschappelijke verontwaardiging over deze vorm van moderne slavernij is terecht zeer groot. Loverboys maken immers slachtoffers onder de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Daarnaast gaat de gevangenisstraf omhoog voor degene die een beroep of gewoonte maakt van het tewerkstellen van illegale vreemdelingen. Dat maximum gaat van drie naar vier jaar. Zo komen extra opsporingsbevoegdheden beschikbaar om de opsporing van dit misdrijf te vergemakkelijken.

Verder wordt het hinderen van het luchtverkeer met laserlicht apart strafbaar gesteld. Steeds vaker zijn er incidenten waarbij laserpointers worden gericht op vliegtuigen, vlak voor de landing of tijdens het opstijgen. Dit kan uiterst gevaarlijke situaties opleveren.

Posted in Mensenhandel, Nieuws, Opgepakt
Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*