Gemeenten hebben regie bestrijding loverboys

Gemeenten spelen een cruciale rol bij het bestrijden van loverboys, maar veel bestuurders zijn zich er onvoldoende van bewust dat er ook binnen hun gebied meisjes worden geronseld. Onderkenning van het vaak onzichtbare probleem is een eerste stap op weg naar effectieve aanpak ervan.

Handreiking
Dat staat in de handreiking ‘Aanpak loverboy problematiek’, die het Centrum voor Criminaliteitspreventie heeft uitgegeven. Deze is gemaakt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en richt zich op gemeenten, jeugdzorg, politie en scholen.

Gemeenten moeten regie nemen
Binnen deze keten is de regierol van gemeenten van groot belang, zo stelt woordvoerder Johan Luyben van het CCv in een mondelinge toelichting. ‘Gemeenten hebben niet alleen een preventieve taak, ze kunnen ook als geen ander de betrokken partijen bij elkaar brengen en het probleem op de kaart zetten’.

Probleem niet onderkend
De ervaring leert dat veel – vaak kleinere – gemeenten niet alleen het idee hebben dat het in hun stad niet zo’n vaart loopt, maar dat ook het instrumentarium voor de aanpak ervan wordt onderschat. ‘Is het eenmaal een erkend onderwerp van zorg, dan blijken er in de keten veel meer bevoegdheden en middelen dan gedacht om het aan te pakken.’

Signalen: buikpijn en spijbelen
Het begint echter bij de herkenning van de signalen bij jonge meisjes. Ter indicatie heeft het CCv een lange lijst opgenomen in de handreiking: spijbelen en slechte cijfers gecombineerd met veranderd gedrag – extreem vrolijk of juist teruggetrokken, snel wisselende emoties – kan duiden op contact met loverboys. Ook veel pijn in de buik, zwangerschap of eetproblemen kunnen daarvan signalen zijn.

Scooter, dure sieraden
En dan heb je tenslotte de meest zichtbare tekenen. Opvallend dure sierraden, merkkleding en plotseling een sexy-kleedstijl. Als een meisje ineens vaak achterop een scooter wordt thuisgebracht of in een dure auto op school wordt opgehaald kan dat bij de juiste protocollen al leiden tot alarmbellen.

Posted in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*