Maximumstraf voor loverboys gaat omhoog

1 maart 2012

De maximumgevangenisstraf voor mensenhandel, waaronder loverboypraktijken vallen, wordt verhoogd van acht naar twaalf jaar. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op 1 maart naar de Tweede Kamer stuurde.

Loverboys richten zich op kwetsbare groepen, bijvoorbeeld meisjes met een licht verstandelijke beperking. Vaak hebben deze slachtoffers ook problemen zoals een moeilijke thuissituatie, seksuele trauma’s of psychische problemen. ‘Loverboys richten zich dus op de aller kwetsbaarsten in onze samenleving. De aanhoudende stelselmatige inbreuk op de menselijke waardigheid en integriteit van het slachtoffer alsmede de kenmerken van slachtoffers van mensenhandel rechtvaardigen een verhoging van het strafmaximum voor het delict mensenhandel’, aldus het wetsvoorstel.

Eerder liet Opstelten in zijn Actieplan 2011-2014 weten de maximumstraf voor mensenhandel te willen verhogen van acht naar tien jaar.

Meer informatie: Bericht van het ministerie en het wetsvoorstel

Bron: Ministerie van Veilligheid en Justitie

Posted in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*